معنی و ترجمه کلمه چلیپاوار قطع کردن به انگلیسی چلیپاوار قطع کردن یعنی چه

چلیپاوار قطع کردن

decussate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها