معنی و ترجمه کلمه چلیک یا بشکه کوچکى معادل نصف یاربع بشکه معمولى به انگلیسی چلیک یا بشکه کوچکى معادل نصف یاربع بشکه معمولى یعنی چه

چلیک یا بشکه کوچکى معادل نصف یاربع بشکه معمولى

kilderkin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها