معنی و ترجمه کلمه چماق زدن به انگلیسی چماق زدن یعنی چه

چماق زدن

club
cudgel
mace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها