معنی و ترجمه کلمه چماق سرگرد به انگلیسی چماق سرگرد یعنی چه

چماق سرگرد

knobkerrie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها