معنی و ترجمه کلمه چمدان یا جامه دان مخصوص حمل اسناد به انگلیسی چمدان یا جامه دان مخصوص حمل اسناد یعنی چه

چمدان یا جامه دان مخصوص حمل اسناد

attache case

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها