معنی و ترجمه کلمه چمنزار به انگلیسی چمنزار یعنی چه

چمنزار

grassland
lea
prairie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها