معنی و ترجمه کلمه چمن ایجاد کردن به انگلیسی چمن ایجاد کردن یعنی چه

چمن ایجاد کردن

sod

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها