معنی و ترجمه کلمه چمن با دوام جنوب آمریکا و مکزیکو به انگلیسی چمن با دوام جنوب آمریکا و مکزیکو یعنی چه

چمن با دوام جنوب آمریکا و مکزیکو

galleta

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها