معنی و ترجمه کلمه چند اتیلن به انگلیسی چند اتیلن یعنی چه

چند اتیلن

polyethylene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها