معنی و ترجمه کلمه چند بار میوه آور به انگلیسی چند بار میوه آور یعنی چه

چند بار میوه آور

polycarpic
polycarpous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها