معنی و ترجمه کلمه چند تاژکى به انگلیسی چند تاژکى یعنی چه

چند تاژکى

polymastigote

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها