معنی و ترجمه کلمه چند جرثومه اى به انگلیسی چند جرثومه اى یعنی چه

چند جرثومه اى

polyembryony

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها