معنی و ترجمه کلمه چند جنینى به انگلیسی چند جنینى یعنی چه

چند جنینى

polyembryony

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها