معنی و ترجمه کلمه چند دورى به انگلیسی چند دورى یعنی چه

چند دورى

polycyclic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها