معنی و ترجمه کلمه چند شکلى به انگلیسی چند شکلى یعنی چه

چند شکلى

aeolotropic
allotropy
multiform
pleomorphic

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها