معنی و ترجمه کلمه چنگال دار به انگلیسی چنگال دار یعنی چه

چنگال دار

forky


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها