معنی و ترجمه کلمه چنگه به انگلیسی چنگه یعنی چه

چنگه

cramp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها