معنی و ترجمه کلمه چنگک زمین صاف کن و ریشه جمع کن به انگلیسی چنگک زمین صاف کن و ریشه جمع کن یعنی چه

چنگک زمین صاف کن و ریشه جمع کن

harrow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها