معنی و ترجمه کلمه چنگک هاى زبانه دار یا قلاب دار که بزرگ و کوچک مى شود و براى آویختن لباس و غیره به کار مى رود به انگلیسی چنگک هاى زبانه دار یا قلاب دار که بزرگ و کوچک مى شود و براى آویختن لباس و غیره به کار مى رود یعنی چه

چنگک هاى زبانه دار یا قلاب دار که بزرگ و کوچک مى شود و براى آویختن لباس و غیره به کار مى رود

lazy tongs

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها