معنی و ترجمه کلمه چهارچرخه کوچکى که به وسیله دست یا موتور کوچکى روى خط آهن حرکت مى کند به انگلیسی چهارچرخه کوچکى که به وسیله دست یا موتور کوچکى روى خط آهن حرکت مى کند یعنی چه

چهارچرخه کوچکى که به وسیله دست یا موتور کوچکى روى خط آهن حرکت مى کند

handcar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها