معنی و ترجمه کلمه چهارچوب پارچه خشک کنى به انگلیسی چهارچوب پارچه خشک کنى یعنی چه

چهارچوب پارچه خشک کنى

tenter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها