معنی و ترجمه کلمه چهار برابر کردن به انگلیسی چهار برابر کردن یعنی چه

چهار برابر کردن

quadruplicate
uradruple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها