معنی و ترجمه کلمه چهار ضلعى به انگلیسی چهار ضلعى یعنی چه

چهار ضلعى

foursquare
quadrilateral
tetrahedral
tetrahedron

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها