معنی و ترجمه کلمه چهار ضلعى به انگلیسی چهار ضلعى یعنی چه

چهار ضلعى

foursquare
quadrilateral
tetrahedral
tetrahedron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها