معنی و ترجمه کلمه چهار نعل رفتن به انگلیسی چهار نعل رفتن یعنی چه

چهار نعل رفتن

course
gallop
trig

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها