معنی و ترجمه کلمه چوبى که دونفر روى شانه حمل کرده و چیزهایى به آن مى آویزند به انگلیسی چوبى که دونفر روى شانه حمل کرده و چیزهایى به آن مى آویزند یعنی چه

چوبى که دونفر روى شانه حمل کرده و چیزهایى به آن مى آویزند

cowlstaff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها