معنی و ترجمه کلمه چوبى که کهنه یا پشم بر سر آن مى پیچند و مانند جارو به کار مى برند به انگلیسی چوبى که کهنه یا پشم بر سر آن مى پیچند و مانند جارو به کار مى برند یعنی چه

چوبى که کهنه یا پشم بر سر آن مى پیچند و مانند جارو به کار مى برند

mop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها