معنی و ترجمه کلمه چوب اسکى بازى به انگلیسی چوب اسکى بازى یعنی چه

چوب اسکى بازى

ski pole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها