معنی و ترجمه کلمه چوب برى کردن به انگلیسی چوب برى کردن یعنی چه

چوب برى کردن

lumber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها