معنی و ترجمه کلمه چوب بلند به انگلیسی چوب بلند یعنی چه

چوب بلند

staff
staves


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها