معنی و ترجمه کلمه چوب تکیه گاه زیر دست نقاش در حال نقاشى به انگلیسی چوب تکیه گاه زیر دست نقاش در حال نقاشى یعنی چه

چوب تکیه گاه زیر دست نقاش در حال نقاشى

mahlstick

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها