معنی و ترجمه کلمه چوب قانون به انگلیسی چوب قانون یعنی چه

چوب قانون

nightstick
truncheon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها