معنی و ترجمه کلمه چوب نوک تیزى که براى آتش زدن فتیله توپ هاى قدیمى به کار مى رفته به انگلیسی چوب نوک تیزى که براى آتش زدن فتیله توپ هاى قدیمى به کار مى رفته یعنی چه

چوب نوک تیزى که براى آتش زدن فتیله توپ هاى قدیمى به کار مى رفته

linstock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها