معنی و ترجمه کلمه چوب پنبه بطرى را بر داشتن به انگلیسی چوب پنبه بطرى را بر داشتن یعنی چه

چوب پنبه بطرى را بر داشتن

uncork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها