معنی و ترجمه کلمه چوب پنبه گذاشتن به انگلیسی چوب پنبه گذاشتن یعنی چه

چوب پنبه گذاشتن

cork

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها