معنی و ترجمه کلمه چوب یا تخته اى که به عنوان ستون یا پایه به کار مى رود به انگلیسی چوب یا تخته اى که به عنوان ستون یا پایه به کار مى رود یعنی چه

چوب یا تخته اى که به عنوان ستون یا پایه به کار مى رود

baseboard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها