معنی و ترجمه کلمه چوب یا تخته اى که به عنوان ستون یا پایه به کار مى رود به انگلیسی چوب یا تخته اى که به عنوان ستون یا پایه به کار مى رود یعنی چه

چوب یا تخته اى که به عنوان ستون یا پایه به کار مى رود

baseboard


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها