معنی و ترجمه کلمه چوب به انگلیسی چوب یعنی چه

چوب

bat
rod
shaft
spunk
stave
stick
timber
wood

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها