معنی و ترجمه کلمه چوپانى به انگلیسی چوپانى یعنی چه

چوپانى

pastoral
pastoralism
sheepherding

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها