معنی و ترجمه کلمه چپاول کردن به انگلیسی چپاول کردن یعنی چه

چپاول کردن

foray
maraud
ransack
spoliate
swoop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها