معنی و ترجمه کلمه چپق یا سیگار کشیدن به انگلیسی چپق یا سیگار کشیدن یعنی چه

چپق یا سیگار کشیدن

puff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها