معنی و ترجمه کلمه چپى به انگلیسی چپى یعنی چه

چپى

goggle eye
sinistral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها