معنی و ترجمه کلمه چکش سنگین به انگلیسی چکش سنگین یعنی چه

چکش سنگین

sledgehammer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها