معنی و ترجمه کلمه چکش چوبى به انگلیسی چکش چوبى یعنی چه

چکش چوبى

maul

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها