معنی و ترجمه کلمه چکش یخ شکن به انگلیسی چکش یخ شکن یعنی چه

چکش یخ شکن

ice pick


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها