معنی و ترجمه کلمه چکى که فقط کشنده چک مى تواند آن را از بانک بگیرد به انگلیسی چکى که فقط کشنده چک مى تواند آن را از بانک بگیرد یعنی چه

چکى که فقط کشنده چک مى تواند آن را از بانک بگیرد

counter check

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها