معنی و ترجمه کلمه چگال پذیر به انگلیسی چگال پذیر یعنی چه

چگال پذیر

condensable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها