معنی و ترجمه کلمه چیرگى به انگلیسی چیرگى یعنی چه

چیرگى

domination
effrontery
proficiency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها