معنی و ترجمه کلمه چیزى را تا آخر دنبال کردن به انگلیسی چیزى را تا آخر دنبال کردن یعنی چه

چیزى را تا آخر دنبال کردن

follow through

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها