معنی و ترجمه کلمه چیزى را کمتر از قیمت واقعى نرخ گذاشتن به انگلیسی چیزى را کمتر از قیمت واقعى نرخ گذاشتن یعنی چه

چیزى را کمتر از قیمت واقعى نرخ گذاشتن

underrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها