معنی و ترجمه کلمه چیزى که براى پله به کار مى رود به انگلیسی چیزى که براى پله به کار مى رود یعنی چه

چیزى که براى پله به کار مى رود

stepper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها