معنی و ترجمه کلمه چیزى که در میان چیزهاى دیگر گذارند به انگلیسی چیزى که در میان چیزهاى دیگر گذارند یعنی چه

چیزى که در میان چیزهاى دیگر گذارند

interposition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها